מגוון של בלוקים לציור, רישום, לצבעי מים, פסטלים ועוד.