מכחול ליצירת מרקמים של קווים דקים כגון עלווה וענפים.